Místní knihovna v Podsedicích

O knihovně


V roce 2015 prošel knižní fond digitalizací. Celá záležitost obnášela pravidelný odvoz části knih a opatření čárovým kódem. Vzhledem k tomu, že se odvážel vždy jen malý počet knih v pravidelných intervalech, věříme, že to naši čtenáři nikterak nezaznamenali. Nyní je již digitalizace dokončena a kompletní přehled knih je možné prohlédnout prostřednictvím on-line katalogu v záložce. I v letošním roce je knihovna otevřena ve stejný čas – každou lichou středu od 18 do 19 hodin. Veškeré služby jsou stále zdarma a to včetně donášky knih do domu, která je určena zejména pro osoby s omezenou pohyblivostí. V současné době tuto službu využívá téměř desítka seniorů. Dětské dílničky se uskutečnily v loňském roce dvakrát a to za účelem výroby drobných dárků pro seniory do Domu s pečovatelskou službou v Libochovicích. Výrobky posloužily jako vánoční dárky. Velmi aktivně se loni zapojily čtenářky do akce „Upleť čtverec“. Po několika týdnech práce do knihovny dorazilo více než 200 čtverců. Na každou deku jich bude třeba 35 kusů. O této akci se více můžete dozvědět na https://upletctverec.wordpress.com/ . Knihovna byla v loňském roce sběrným místem, nyní je možné čtverce posílat přímo organizátorkám akce pro Českou republiku. Máte-li doma přebytečnou pletací přízi nebo vlnu, tak již víte, jak s ní naložit. Stejně jako v předchozích letech, tak i letos bude knihovna obohacena o spousty knižních novinek.